www.3559.com新濠天地苏绰是怎么死的 对苏绰的历史

www.3559.com新濠天地 admin 浏览

小编:封爵美阳伯,于公元546年,积劳成疾而病逝,时年49岁,隋朝时被追赠为邳国公,配享周太祖(宇文泰)庙庭。 苏绰是怎么死的 苏绰每次与公卿讨论政事,总是从白天直到深夜,无论大

封爵美阳伯,于公元546年,积劳成疾而病逝,时年49岁,www.3559.com新濠天地隋朝时被追赠为邳国公,配享周太祖(宇文泰)庙庭。 苏绰是怎么死的 苏绰每次与公卿讨论政事,总是从白天直到深夜,无论大事小事,他都十分清楚。终因思劳过度,患上气疾,于大统十二年(546年)在任内去世,享年四十九岁。 对苏绰的历史评价 宇文泰:①苏绰真奇士,吾方任之以政。(《北史》引)②苏尚书平生谦退,敦尚俭约。(《周书》引)③尚书平生为事,妻子兄弟不知者,吾皆知之。惟尔知吾心,吾知尔意。方欲共定天下,不幸遂舍我去,奈何!(《周书》引) 麻瑶:绰既操履清白,谦挹自居,愚谓宜从俭约,以彰其美。《周书》引) 杨坚:昔汉高钦无忌之义,魏武挹子干之风,前代名贤,后王斯重。魏故度支尚书、美阳伯苏绰,文雅政事,遗迹可称。展力前王;垂声著绩。宜开土宇,用旌善人。(《追封苏绰为邳国公诏》) 令狐德棻:太祖(宇文泰)提剑而起,百度草创。施约法之制于竞逐之辰,修治定之礼于鼎峙之日。终能斫雕为朴,变奢从俭,风化既被,而下肃上尊;疆场屡扰,而内亲外附。斯盖苏令绰之力也。名冠当时,庆流后嗣,宜哉。(《周书》) 李延寿:周文(宇文泰)提剑而起,百度草创,施约法之制于竞逐之辰,修太平之礼于鼎峙之日,终能斫雕为朴,变奢从俭,风化既被,而下肃上尊,疆埸屡动,而内安外附,斯盖苏绰之力也。(《北史》) 朱敬则:萧何之镇静关中,寇恂之安辑河内,葛亮(诸葛亮)相蜀,张昭辅吴,茂宏(王导)之经理琅琊,景略(王猛)之弼谐永固,刘穆之众务必举,扬遵彦(杨愔)百度惟贞,苏绰共济艰难,高颎同经草昧,虽功有大小,运或长短,咸推股肱之林。悉为忠烈之士。(《隋高祖论》) 杜佑:历观制作之旨,固非易遇其人。周之兴也得太公,齐之霸也得管仲,魏之富也得李悝,秦之强也得商鞅,后周有苏绰,隋氏有高颎,此六贤者,上以成王业,兴霸图,次以富国强兵,立事可法。(《通典》) 司马光:性忠俭,常以丧乱未平为己任,荐贤拔能,纪纲庶政;丞相泰推心任之,人莫能间。或出游,常预署空纸以授绰;有须处分,随事施行,及还,启知而已。每与公卿论议,自昼达夜,事无巨细,若指诸掌,积劳成疾而卒。(《资治通鉴》) 朱熹:三代而下,制度稍可观者,唯宇文氏耳。苏绰一代之奇才,今那得一人如此!

当前网址:http://www.123-hpcom.com/www_3559_comxinhaotiandi/2018/0424/4.html

 
你可能喜欢的: